Pitstop Kinderopvang – Omdat veiligheid vanzelfsprekend behoort te zijn


Daar waar we enkele jaren geleden nog konden varen op de expertise van onze pedagogisch medewerkers met ruime ervaring, moeten we nu toegeven dat de branche er anders uit ziet. We zijn al lang blij als er een pedagogisch medewerker beschikbaar is!
Maar wat betekent dit voor de veiligheid binnen de kinderopvang?

Vanuit de Wet Kinderopvang is elke houder verplicht een actueel veiligheidsbeleid te hebben, ook zijn er een aantal verplichte onderwerpen vastgesteld die hierin moeten worden opgenomen. Dit is een mooie werkwijze waarbij houders de vrijheid én de verantwoordelijkheid hebben hier bewuste keuzes in te maken. Veelal richten we ons in dit beleid op de werkzaamheden van de medewerkers en de omgeving waarin ze werken.
Waar we ons minder op richten is op de pedagogisch medewerker zelf. De pedagogisch medewerker als mens, met menselijke gedragingen, die elke dag deze jonge kinderen begeleidt. Dat is opvallend want, als er iets misgaat, gaat onze aandacht wél naar die pedagogisch medewerker.

De huidige situatie in de branche betekent dat de tijd van lange stages waarna een medewerker doorgroeide naar de groep voorbij is. Het betekent ook dat een nieuwe medewerker vaak direct zelfstandig aan de slag moet én dat er ook direct verwacht wordt dat hij/zij weet hoe dat moet. Maar hoe kan deze pedagogisch medewerker dat weten? Op de opleidingen die direct kwalificeren voor pedagogisch medewerker krijgt (fysieke) veiligheid zeer beperkt aandacht. Wanneer je zij-instromer bent heb je hier helemaal niks over geleerd. En toch zijn we blij als ze er zijn.
Maar hebben we de effecten hiervan wel in beeld? Of voelen we vooral de gevolgen zoals onveilige situaties, verhoging van het aantal incidenten, grote in én uitstroom van medewerkers, werkdruk in alle lagen binnen de organisatie, inwerkmoeheid?

Een medewerker die onbekwaam de werkvloer op gaat leidt niet direct tot alarmbellen, maar bij een coureur die zomaar het circuit op gaat zien we allemaal direct een crash in de grindbak voor ons. In de racewereld staat er een heel team klaar om de coureur te begeleiden, in de kinderopvang kan het maar zo zijn dat de organisatie haar handen vol heeft aan andere vraagstukken.

Veiligheid begint bij het besef dat je als houder aan zet bent. Bij Helder & van Pas geloven we erin dat wanneer je veiligheid binnen je organisatie écht wilt borgen je zowel naar de werkzaamheden, de omgeving als naar je medewerkers moet kijken. De harde kant van veiligheid kan je regelen door handboeken, protocollen, keuringen en certificaten. Maar hoe borg je de zachte kant? Hoe zorg je dat jouw medewerkers goed toegerust zijn én blijven? Dit kan bijvoorbeeld door een goed inwerkprogramma neer te zetten én tijd te geven om ingewerkt te worden. Maar ook door oog te houden voor jouw ervaren medewerkers die meer dan ooit betrokken moeten blijven bij het veiligheidsbeleid.

Pitstop Kinderopvang 

Wil jij niet dat je medewerkers uit de race stappen? Wil je een crash voorkomen? Wil jij weer een stabiele veilige omgeving voor de medewerkers en de kinderen? Kom dan naar Pitstop Kinderopvang in regio Arnhem (17 april 2023) of regio Assen (12 juni 2023).

Op deze dag leggen we de link tussen de racewereld en de kinderopvang om onze ogen te openen.

Pitstopmomenten tijdens deze dag:

1.Wat zegt de wet?
2.Wat leren jouw medewerkers in een kwalificerende opleiding?
3.Wat willen of moeten we daar zelf aan toe voegen?
4.Hoe gaan we om met incidenten?
5.Wat is veiligheidsbewustzijn en hoe creëer je dat?
6.Welk gedrag mogen we van onze medewerkers verwachten en welke invloed hebben we daarop?
7.Hoe zorgen we dat onze medewerkers veilig in hun vak kunnen groeien?

Zet alle seinen op groen en laat veiligheidsmanagement geen risico meer zijn in je organisatie!

Pitstop Kinderopvang is bedoeld voor directie, management, HR medewerkers, pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers en ieder ander die zich bezighoudt met veiligheid en risico’s in kinderopvangorganisaties.
Via onderstaande knop kan je je aanmelden. De dagen starten om 9.00 uur en om 17.00 uur sluiten we af. De kosten bedragen € 395 euro per persoon. Dit is exclusief btw, maar inclusief een heerlijke lunch, de materialen en een hapje en drankje na afsluiting. Wil je eerst graag meer informatie neem dan gerust contact met ons op via  Contact – Helder en van Pas (heldervanpas.nl)

Aanmelden