Pitstop Kinderopvang – Omdat veiligheid vanzelfsprekend behoort te zijn


Daar waar we enkele jaren geleden nog konden varen op de expertise van onze pedagogisch medewerkers met ruime ervaring, moeten we nu toegeven dat de branche er anders uit ziet. We zijn al lang blij als er een pedagogisch medewerker beschikbaar is!
Maar wat betekent dit voor de veiligheid binnen de kinderopvang?

Vanuit de Wet Kinderopvang is elke houder verplicht een actueel veiligheidsbeleid te hebben, ook zijn er een aantal verplichte onderwerpen vastgesteld die hierin moeten worden opgenomen. Dit is een mooie werkwijze waarbij houders de vrijheid én de verantwoordelijkheid hebben hier bewuste keuzes in te maken. Veelal richten we ons in dit beleid op de werkzaamheden van de medewerkers en de omgeving waarin ze werken.
Waar we ons minder op richten is op de pedagogisch medewerker zelf. De pedagogisch medewerker als mens, met menselijke gedragingen, die elke dag deze jonge kinderen begeleidt. Dat is opvallend want veiligheid gaat nou eenmaal vaak over gedrag.

De huidige situatie in de branche betekent dat de tijd van lange stages waarna een medewerker doorgroeide naar de groep voorbij is. Het betekent ook dat een nieuwe medewerker vaak direct zelfstandig aan de slag moet én dat er ook direct verwacht wordt dat hij/zij weet hoe dat moet. Maar hoe kan deze pedagogisch medewerker dat weten? Op de opleidingen die direct kwalificeren voor pedagogisch medewerker krijgt (fysieke) veiligheid zeer beperkt aandacht. Wanneer je zij-instromer bent heb je hier helemaal niks over geleerd.
Maar hebben we de effecten hiervan wel in beeld? Of voelen we vooral de gevolgen zoals onveilige situaties, verhoging van het aantal incidenten, grote in én uitstroom van medewerkers, werkdruk in alle lagen binnen de organisatie, inwerkmoeheid?

 

Veiligheid begint bij het besef dat je als houder aan zet bent en dat veiligheid vaak gaat over gedrag. Bij Helder & van Pas geloven we er dan ook in dat  je zowel naar de werkzaamheden, de omgeving als naar je medewerkers als mens moet kijken. De harde kant van veiligheid kan je regelen door handboeken, protocollen, keuringen en certificaten. Maar hoe borg je de zachte kant? Hoe zorg je dat jouw medewerkers goed toegerust zijn én blijven?

Pitstop Kinderopvang 

Sta jij ervoor open je blik te verbreden? Bezoek dan onze themadag over veiligheid in Den Bosch op 8 november 2023.

Pitstopmomenten tijdens deze dag:

  1. Wetgeving: met welke wetten hebben we te maken en wat betekent dat?
  2. Vakbekwaamheid: Wat leren medewerkers in een kwalificerende (zij-instroom) opleiding en wat willen of moeten we daar zelf aan toe voegen?
  3. Veiligheidsbewustzijn: Wat is het en hoe creëer je dat?
  4. Human factors: Welk gedrag mogen we van onze medewerkers verwachten en welke invloed hebben we daarop?
  5. Veiligheidscultuur: Hoe zorgen we dat onze medewerkers veilig in hun vak kunnen groeien

Zet alle seinen op groen en laat veiligheidsmanagement geen risico meer zijn in je organisatie!

Pitstop Kinderopvang is bedoeld voor directie, management, HR medewerkers, pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers en ieder ander die zich bezighoudt met veiligheid en risico’s in kinderopvangorganisaties.
Via onderstaande knop kan je je aanmelden. De dag start om 9.30 uur en om 16.30 uur sluiten we af. De kosten bedragen € 395,00 euro per persoon. Dit is exclusief btw, maar inclusief een heerlijke lunch, de materialen en een hapje en drankje. Wil je eerst graag meer informatie neem dan gerust contact met ons op via  Contact – Helder en van Pas (heldervanpas.nl)

Aanmelden