Onze trainingen zijn zeer helder en komen je van pas bij de uitdagingen waar jij voor staat.

Wij verzorgen dagworkshops alsmede meerdaagse scholingen. Binnen onze scholingsactiviteiten maken wij gebruik van ons scholingsmodel waarbij kennen, kunnen en doen centraal staan!

Wij verzorgen o.a. (dag) workshops met de volgende thema’s:
* Tarieven en productaanbod
* Wet en regelgeving
* IKC ontwikkeling
* Verantwoorde groei
* Duurzame inzetbaarheid

Wij verzorgen ook meerdaagse trainingen met o.a. de volgende thema’s:
* Scholing toezicht kinderopvang
* Beleidsmedewerker
* Babyscholing
* Peuterscholing
* BSO scholing

Tevens verzorgen wij diverse incompany trainingen, voor meer informatie over de mogelijkheden, maatwerktrainingen of workshops betreffende een van bovengenoemde thema’s, neem gerust contact met ons op!

Hieronder tref je ons actuele workshopaanbod aan! Heb je nog vragen over de inhoud, neem dan even contact met ons op via contact@heldervanpas.nl.

 

Scholing Toezicht Kinderopvang

Scholing Toezicht Kinderopvang

Scholing toezicht kinderopvang: In deze scholing wordt je opgeleid tot toezichthouder, je leert de basiskennis voor het vak van toezichthouder. De scholing is dan ook een aanrader voor beginnende toezichthouders of diegene die meer kennis willen hebben betreffende het beroep toezichthouder kinderopvang.

Inzicht in Wet en regelgeving Kinderopvang en inzicht in inspectieprocessen
Concrete leerdoelen:
* Wet Kinderopvang
* Beschikbare instrumenten
* Inspectieproces
* Inspectievaardigheden
* Rapporteren

Na deze scholing ben je in staat om te starten als Toezichthouder Kinderopvang, maar de opgedane kennis komt ook goed van pas binnen diverse functies in de kinderopvang, denk aan leidinggevende, beleidsmedewerker, pedagogisch coach etc.

De eerstvolgende 4-daagse scholing staat gepland op 23, 24 september en 7, 8 oktober 2021
Tevens staat er een 4-daagse scholing gepland op 4, 5 november en 2, 3 december 2021 en een volgende scholing op 10, 11 februari en 10, 11 maart 2022.

De kosten voor de scholing bedragen € 1.950,-. Dit is vrijgesteld van BTW, en inclusief materiaal en 2 overnachtingen op basis van volpension.
De scholing wordt gegeven in omgeving Arnhem en na afloop ontvang je een bewijs van deelname

Babyscholing

Hart voor baby's

Vanuit passie mogen werken met baby’s, dat is het uitgangspunt van de training “hart voor baby’s’.
Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing. We koppelen de theorie aan de praktijk vanuit het pedagogisch beleid van de organisatie. De pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken bij de training. Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!

Inhoud van de training en tijdsinvestering:
1. Ontwikkeling van het babybrein en hechting
2. Afstemming op de mijlpalen in de ontwikkeling van de baby
3. De professional met hart voor baby’s
4. De fysieke en emotionele omgeving waarin de baby zich ontwikkelt

Tijdsinvestering: 4 bijeenkomsten á 3,5 uur aangevuld met huiswerkopdrachten na bijeenkomst 1, 2 en 3 (welke worden beoordeeld) á 2 uur
• De totale studiebelasting bedraagt 20 uur

Nu ook ONLINE mogelijk, informeer naar de mogelijkheden!

Kwalificatie:
Na afloop ontvangen de deelnemers het certificaat “Hart voor baby’s”

De kosten (prijspeil 2021):
Wij bieden deze training in-company aan voor groepen van maximaal 16 deelnemers.
De kosten bedragen € 5.600,- per groep, dit is exclusief BTW, maar inclusief materialen, certificaten en reiskosten. Dit is dus al vanaf € 350,- per deelnemer!

Deze scholing kan ook met open inschrijving gevolgd worden, de kosten bedragen dan € 437,50 excl. BTW
De eerst volgende online scholing staat gepland op:
vrijdagochtend: 21, 28 mei en 4, 18 juni 2021 van 9.00 – 12.00 uur.

Deze scholing is ook interessant voor gastouders!

Scholing beleidsmedewerker

diverse trainingen voor pedagogisch beleidsmedewerkers

Met de invoering van de wetswijziging IKK is het borgen van beleid en cyclisch (door)ontwikkelen van beleid een wettelijke eis geworden. Als houder ben je bovendien verantwoordelijk voor de kennis van het beleid (zoals het Pedagogisch Beleidsplan, Veiligheids- en Gezondheidsbeleid, de Meldcode) bij je medewerkers.

Zij moeten het beleid dagelijks toepassen en die bewuste uitvoering bovendien onder woorden kunnen brengen bij een GGD-inspectie. Het beleid moet dus van papier, naar het hoofd, de handen en uiteindelijk in het hart van je mensen zitten. Dat is natuurlijk prima en ook wel logisch, maar hoe pak je dit aan? Hoe zorg je dat je medewerker het beleid goed kennen en onder woorden kunnen brengen? Hoe betrek jij je team bij het ontwikkelen en vormen van het beleid?

We merken dat veel kinderopvangondernemers en leidinggevenden juist met deze vragen worstelen.

Online training voor beleidsmedewerkers:

De training beleidsmedewerker bestaat uit 3 online bijeenkomsten op vrijdagochtend 1, 15 en 29 oktober 2021.

Deze training is gericht op beleidsmedewerkers die zich bezig houden met het vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van (pedagogisch) beleid. Het gaat dus niet om pedagogische coaching.

Bijeenkomst 1: Kennen; Wet- en regelgeving, besluitvorming, inspraak, beleidscyclus en vormen van beleid.

Bijeenkomst 2: Kunnen; Communicatie, adviesvaardigheden, draagvlak creëren, reflectie en implementeren van beleid

Bijeenkomst 3: Doen; Beleid borgen evalueren, actualiseren en registratie

Kosten: De kosten voor deze training bedragen € 295,- vrijgesteld van BTW.

BSO training

De magische wereld van de BSO

Vanuit passie betekenisvol werken in de BSO, dat is het uitgangspunt van de scholing “De magische wereld van de BSO”. We koppelen de theorie aan de praktijk vanuit het pedagogisch beleid van de organisatie. De pedagogisch coach(es) en pedagogisch beleidsmedewerker(s) hebben hierin een cruciale rol en worden dan ook betrokken in de training. Dit alles doen we op een leuke, praktische en inspirerende manier waarbij de pedagogisch medewerker in de hoofdrol staat!

Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

 • Uitbreiden van interactievaardigheden,
 • Betekenisvol werken,
 • Kijken naar kinderen (observeren/interpreteren)
 • Kind volgend werken,
 • Mentorschap
 • Talenten van medewerkers en kinderen,
 • Ontwikkelingsgericht werken,
 • Betekenisvol activiteitenaanbod,
 • Kind participatie,
 • Verschillen jongens en meisjes.
 • 9 jarigen in de BSO

“De magische wereld van de BSO” is een praktische, leuke en interactieve training met veel aandacht voor en vanuit de dagelijkse praktijk. Kennis en praktijk worden op een inspirerende manier middels diverse werkvormen afgewisseld.

Deze scholing wordt in principe gegeven in 3 bijeenkomsten van á 2,5 uur. Maar er kan ook een training op maat gegeven worden waarbij we samen bespreken welke thema’s aan bod moeten komen.

Deze scholing kan ook met open inschrijving gevolgd worden, de kosten bedragen dan € 275,- excl. BTW
De eerst volgende online scholing staat gepland op: 21 april, 19 mei en 9 juni 2021 van 9.00 – 11.30 uur.

Peutertraining

Passie voor peuters

Volgens de wet kinderopvang dienen alle pedagogisch medewerkers die op een VVE locatie met peuters werken, jaarlijks nageschoold te worden. Deze nascholing moet zijn opgenomen in het nascholingsplan van de locatie. Wij bieden u een totaal pakket betreffende dit nascholingsplan.
Maar ook wanneer een peutergroep geen VVE kwalificatie heeft, kan er behoefte zijn aan een kwaliteitsimpuls. Ook daar is deze training uitermate geschikt voor!
Vanuit passie mogen werken met peuters, dat is het uitgangspunt van de training “Passie voor Peuters”. Helder & van Pas heeft een innovatieve en eigentijdse visie op training en scholing.

O.a. de volgende onderwerpen komen tijdens deze scholing aan bod:
• Ontwikkeling van het peuterbrein
• Hechting in relatie tot ontwikkeling, interactie en veiligheid
• Stress- en risicofactoren in de ontwikkeling van de peuter
• Peuter temperament
• Welbevinden en betrokkenheid
• Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal en rekenen
• Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop aanpassen van het activiteitenaanbod.
• De professional met passie voor peuters
• De fysieke en emotionele omgeving waarin de peuter zich ontwikkelt
• Ouderbetrokkenheid en pedagogisch partnerschap
• Doorgaande lijnen
• Kind- en ontwikkelingsgericht werken met peuters

De totale studiebelasting bij deze scholing bedraagt ongeveer 10 uur per persoon. Dit bestaat uit:
• Introductie opdracht voorafgaand aan de scholing
• 3 bijeenkomsten
• Huiswerkopdracht na bijeenkomst 1 en 2

Kwalificatie:
Onze scholing “Passie voor peuters” voldoet aan de wettelijke eisen voor nascholing VVE en biedt een compleet pakket voor elke kinderopvangorganisatie.
Na afloop ontvangen de deelnemers het certificaat “Passie voor Peuters” van Helder & van Pas waarmee de nascholing VVE aantoonbaar kan worden gemaakt voor de inspectie.

De kosten (prijspeil 2021):
Wij bieden deze training in-company aan voor groepen van maximaal 16 deelnemers.
De kosten bedragen € 4.400,- per groep, dit is exclusief BTW, maar inclusief materialen, certificaten en reiskosten. Dit is dus al vanaf € 275,- per deelnemer!
Tevens kunnen we deze training online aanbieden tegen hetzelfde tarief per persoon. Online werken wij met kleinere groepen.

Ook deze scholing kan met open inschrijving gevolgd worden, de kosten bedragen dan € 275,00 excl. BTW
De eerst volgende online scholing staat gepland op: 2 en 23 april en 21 mei 2021 van 9.00 – 11.30 uur