Focus op veiligheid!

Daar waar we enkele jaren geleden nog konden varen op de expertise van onze pedagogisch medewerkers met ruime ervaring, moeten we nu toegeven dat de branche er anders uit ziet. We zijn al lang blij als er een pedagogisch medewerker beschikbaar is.

Tegelijkertijd is de tijd van lange stages waarna een medewerker doorgroeide naar de groep ook voorbij. Een nieuwe medewerker moet vaak direct zelfstandig aan de slag én er wordt vaak verwacht dat hij/zij weet hoe dat moet. Maar hoe kan deze pedagogisch medewerker dat weten? Op de opleidingen die direct kwalificeren voor pedagogisch medewerker krijgt (fysieke) veiligheid zeer beperkt aandacht. Wanneer je zij-instromer bent heb je hier misschien helemaal niks over geleerd.

Tijd om te focussen op veiligheid!

Vanuit de Wet Kinderopvang is elke houder verplicht een actueel veiligheidsbeleid te hebben, ook zijn er een aantal verplichte onderwerpen vastgesteld die hierin moeten worden opgenomen. Dit is een mooie werkwijze waarbij houders de vrijheid én de verantwoordelijkheid hebben hier bewuste keuzes in te maken. Veelal richten we ons in dit beleid op de werkzaamheden van de medewerkers en de omgeving waarin ze werken. Dat is niet zo gek, want net als in andere branches zijn techniek, systemen en processen het eerste wat we aanpakken. Toch kunnen we nog meer doen!

Waar we ons nu nog minder op richten is  de pedagogisch medewerker zelf. De pedagogisch medewerker als mens, met menselijke gedragingen, die elke dag deze jonge kinderen begeleidt. Dáár ligt een kans! Want veiligheid gaat gaat nou eenmaal vaak over gedrag en interactie. Humanfactors, groepsdynamica en het veiligheidsklimaat spelen een belangrijke rol.

Veiligheid naar een ander niveau brengen begint bij het besef dat je als houder aan zet bent en dat veiligheid vaak gaat over gedrag en interactie. Bij Helder & van Pas geloven we erin dat  je zowel naar de werkzaamheden, de omgeving als naar je medewerkers als mens moet kijken. De harde kant van veiligheid kan je regelen door handboeken, protocollen, keuringen en certificaten. Maar hoe borg je de zachte kant? Hoe zorg je dat jouw medewerkers goed toegerust zijn én blijven?

Focus op veiligheid!  

Sta jij ervoor open je blik te verbreden? Bezoek dan onze themadag over veiligheid.

Onderwerpen tijdens deze dag:

  1. Wetgeving: met welke wetten hebben we te maken en wat betekent dat?
  2. Vakbekwaamheid: Wat leren medewerkers in een kwalificerende (zij-instroom) opleiding en wat willen of moeten we daar zelf aan toe voegen?
  3. Veiligheidsbewustzijn: Wat is het en hoe creëer je dat?
  4. Human factors: Welk gedrag mogen we van onze medewerkers verwachten en welke invloed hebben we daarop?
  5. Veiligheidscultuur: Hoe zorgen we dat onze medewerkers veilig in hun vak kunnen groeien

Focus op veiligheid!  is bedoeld voor directie, management, HR medewerkers, pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers en ieder ander die zich bezighoudt met veiligheid en risico’s in kinderopvangorganisaties.

We starten die dag om 10.00 uur en sluiten om 16.00 uur af. De kosten voor deze dag bedragen 395,00 euro exclusief BTW. Dit is inclusief een heerlijke lunch, materialen en een lekkernij tussendoor.

De eerstvolgende themadag Focus op veiligheid! op open inschrijving is nog niet gepland.
Via onderstaande knop kan je wel je interesse kenbaar maken, we houden je dan op de hoogte. Wil je eerst graag meer informatie of wil je dat we deze dag bij jou in de organisatie organiseren? Neem dan gerust contact met ons op via  Contact – Helder en van Pas (heldervanpas.nl)

INTERESSE KENBAAR MAKEN