Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Helder & van Pas is een VOF van Jaap Tulp en Jessie Vogelsangs, Susanne Jansen is werkzaam voor Helder & van Pas als junior adviseur en de VOF werkt samen met Hanneke Vullings. Wij zijn gespecialiseerd in de branches Kinderopvang, Onderwijs en Peuterspeelzaalwerk. Wij inspireren, verbinden en versterken deze educatieve partners in hun eigen ontwikkeling èn samenwerking.

Met ziel en zakelijkheid zetten wij ons in voor de drie branches.

 

 

 

Jaap Tulp, adviseur en vennoot

Sinds zijn opleiding Personeel & Arbeid, is Jaap een echte kinderopvang-man. Inmiddels heeft hij ruim 15 jaar praktijkervaring opgedaan in diverse functies binnen de branche: locatiemanager, stafmedewerker en kwaliteitsmanager.

In 2004 is Jaap gestart als zelfstandig adviseur en heeft hij opdrachten uitgevoerd binnen de kinderopvang, welzijn en het primair onderwijs. Sinds 2012 is hij vennoot bij Helder & van Pas.

Rode draad bij zijn interim- & projectwerkzaamheden is het snijvlak tussen bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en wet- & regelgeving. Zijn opdrachten richten zich dan ook voornamelijk op:

 • Bedrijfsvoering, procesinrichting en procesverbetering;
 • Personeelsinzet en formatiebeheer;
 • Wet en regelgeving (o.a. Harmonisatie en IKK)
 • Coaching en training van leidinggevenden, kwaliteitsmanagers en interne auditoren;
 • Kwaliteitsmanagement en HKZ-certificering;
 • Risicomanagement (RI V&G en RI&E Arbo);
 • Algemene beleidsontwikkeling en implementatie.

Jessie Vogelsangs, adviseur en vennoot

Jessie beschikt over meer dan 20 jaar ervaring binnen de kinderopvang, met name vanuit de functies manager kindcentra, projectleider binnen diverse projectgroepen en als interim-manager.

Kenmerkend voor haar als persoon zijn de volgende termen: zij kan snel analyseren, de helikopterview behouden, bezit een oplossend vermogen en kan snel tot actie over gaan. Daarnaast is zij een creatieve denker en bezit een groot organisatietalent. Het is haar passie om mensen te motiveren, inspireren en werkplezier te laten beleven! U zult haar leren kennen als echt en oprecht, betrokken en eerlijk; kortom een professional met oog voor mens en organisatie!

Sinds eind 2015 is Jessie actief binnen Helder & van Pas. Zij is de verbindende schakel tussen management & beleid versus de operationele praktijk. Denk daarbij aan projecten en workshops met betrekking tot:

 • Teamontwikkeling
 • Coaching
 • Wet en regelgeving
 • Integrale kindcentra ontwikkelingen
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Locatieanalyses en operationele bedrijfsvoering
 • Begeleiden van fusies op operationeel niveau
 • Aansturing locatiemanagers

Susanne Jansen, junior adviseur

Vanuit haar opleiding Social Work, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, is zij de gehandicaptenzorg ingerold en heeft zij bij verschillende, grote en kleine organisaties met veel passie en plezier gewerkt. Begin 2017 was het tijd voor volgende stappen en heeft Susanne de overstap naar de kinderopvang gemaakt.
Na even als pedagogisch medewerker op de groep te hebben gewerkt ging zij al snel verder als assistent leidinggevende. Aanvullend aan haar pedagogische achtergrond heeft zij hier ervaring mogen opdoen met o.a. personeelsplanning, kindplanning, schrijven van beleid, het coachen en leiden van een team, oudercontacten onderhouden, intakegesprekken voeren, etc. Haar kracht ligt met name in het behouden van de helikopterview en het maken van de vertaalslag van het management en wet- en regelgeving, naar de werkvloer en andersom. Hierin komt ook het organisatorisch vermogen, betrokkenheid en kwetsbaarheid, in de juiste zin van het woord, goed van pas.Susanne verwacht deze eigenschappen ook goed in te kunnen zetten als Junior Adviseur.

Binnen Helder & van Pas houdt Susanne zich o.a. bezig met:

 • Beleid: beleid en protocollen toetsen aan het wettelijk kader
 • (Her)schrijven van beleidsstukken
 • Audits: toetsen van beleid vs praktijk
 • Coaching on the job
 • Workshops

Hanneke Vullings, samenwerkingspartner

Als adviseur en projectleider richt ze zich met name op workshops, projecten en interimopdrachten die gericht zijn op IKC trajecten in onderwijs en kinderopvang. Vanuit drijfveren en passie komen tot een gedeelde visie op kind-ontwikkelplekken; dat zijn de processen die ze met heel veel enthousiasme begeleid. Vanuit vertrouwen in mensen begeleid ze organisaties in verander processen en teamontwikkeling met de focus op ondernemerschap. Talenten van mensen en duurzame inzetbaarheid zijn hierin kernwoorden. Vanuit haar eigen passie voor onderwijs en kinderopvang is ze hierin gericht op innovatie en groei binnen organisaties. Anders organiseren, buiten de kaders denken en ruimte zoeken in wet -en regelgeving zijn kenmerkend voor haar denken en doen.
Zowel op het gebied van inhoud als organisatie- en bedrijfsprocessen beschikt ze over de nodige kennis en ervaring. Ze kan verander processen vanuit verschillende perspectieven analyseren en in in gang zetten; kind, personeel, ouders, bestuur, politiek, organisatie, financieel, wet- en regelgeving.
Als verbindende schakel tussen beleid en praktijk kan ze van betekenis zijn op het gebied van:

 • Ontwikkeling integrale kindcentra (IKC)
 • Teamontwikkeling
 • Workshops en trainingen
 • Interim management
 • Begeleiding van verander trajecten