Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Helder & van Pas is een VOF van Jaap Tulp, Jessie Vogelsangs en Hanneke Vullings. Wij zijn gespecialiseerd in de branches Kinderopvang en Onderwijs. Wij inspireren, verbinden en versterken deze educatieve partners in hun eigen ontwikkeling èn samenwerking.

Met ziel en zakelijkheid zetten wij ons in voor de twee branches.

 

 

 

Jaap Tulp, adviseur en vennoot

Sinds zijn opleiding Personeel & Arbeid, is Jaap een echte kinderopvang-man. Inmiddels heeft hij ruim 15 jaar praktijkervaring opgedaan in diverse functies binnen de branche: locatiemanager, stafmedewerker en kwaliteitsmanager.

In 2004 is Jaap gestart als zelfstandig adviseur en heeft hij opdrachten uitgevoerd binnen de kinderopvang, welzijn en het primair onderwijs. Sinds 2012 is hij vennoot bij Helder & van Pas.

Rode draad bij zijn interim- & projectwerkzaamheden is het snijvlak tussen bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en wet- & regelgeving. Zijn opdrachten richten zich dan ook voornamelijk op:

 • Bedrijfsvoering, procesinrichting en procesverbetering;
 • Personeelsinzet en formatiebeheer;
 • Wet en regelgeving
 • Coaching en training van leidinggevenden, kwaliteitsmanagers en interne auditoren;
 • Kwaliteitsmanagement en HKZ-certificering;
 • Risicomanagement (RI V&G en RI&E Arbo);
 • Algemene beleidsontwikkeling en implementatie.

Jessie Vogelsangs, adviseur en vennoot

Jessie beschikt over meer dan 20 jaar ervaring binnen de kinderopvang, met name vanuit de functies manager kindcentra, projectleider binnen diverse projectgroepen en als interim-manager.

Kenmerkend voor haar als persoon zijn de volgende termen: zij kan snel analyseren, de helikopterview behouden, bezit een oplossend vermogen en kan snel tot actie over gaan. Daarnaast is zij een creatieve denker en bezit een groot organisatietalent. Het is haar passie om mensen te motiveren, inspireren en werkplezier te laten beleven! U zult haar leren kennen als echt en oprecht, betrokken en eerlijk; kortom een professional met oog voor mens en organisatie!

Sinds eind 2015 is Jessie actief binnen Helder & van Pas. Zij is de verbindende schakel tussen management & beleid versus de operationele praktijk. Denk daarbij aan projecten en workshops met betrekking tot:

 • Teamontwikkeling
 • Coaching
 • Wet en regelgeving
 • Integrale kindcentra ontwikkelingen
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Locatieanalyses en operationele bedrijfsvoering
 • Begeleiden van fusies op operationeel niveau
 • Aansturing locatiemanagers

Hanneke Vullings, adviseur en vennoot

Als adviseur en projectleider richt ze zich met name op workshops, projecten en interimopdrachten die gericht zijn op IKC trajecten in onderwijs en kinderopvang. Vanuit drijfveren en passie komen tot een gedeelde visie op kind-ontwikkelplekken; dat zijn de processen die ze met heel veel enthousiasme begeleid. Vanuit vertrouwen in mensen begeleid ze organisaties in verander processen en teamontwikkeling met de focus op ondernemerschap. Talenten van mensen en duurzame inzetbaarheid zijn hierin kernwoorden. Vanuit haar eigen passie voor onderwijs en kinderopvang is ze hierin gericht op innovatie en groei binnen organisaties. Anders organiseren, buiten de kaders denken en ruimte zoeken in wet -en regelgeving zijn kenmerkend voor haar denken en doen.
Zowel op het gebied van inhoud als organisatie- en bedrijfsprocessen beschikt ze over de nodige kennis en ervaring. Ze kan verander processen vanuit verschillende perspectieven analyseren en in gang zetten; kind, personeel, ouders, bestuur, politiek, organisatie, financieel, wet- en regelgeving.
Als verbindende schakel tussen beleid en praktijk kan ze van betekenis zijn op het gebied van:

 • Ontwikkeling integrale kindcentra (IKC)
 • Teamontwikkeling
 • Workshops en trainingen
 • Interim management
 • Begeleiding van verandertrajecten