Onze expertise is kleurrijk

Wat er ook speelt in de wereld, laat het de kinderen zijn!

Organisaties in de branches kinderopvang en onderwijs zijn allemaal op weg naar de toekomst. Jij zoekt daarbij een weg die bij je past. Helder & van Pas ondersteunt hierbij. Daarvoor heeft Helder & van Pas expertise en ervaring in huis.

Projectmanagement

Wij kunnen je ondersteunen bij het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren èn succesvol afronden van projecten. Zodat jouw ideeën zich verder kunnen ontwikkelen tot innovaties en jij je kunt onderscheiden van anderen. Wij hebben ervaring met projectmanagement op de volgende gebieden:

 • Haalbaarheidsstudie ontwikkeling IKC
 • Vormgeven van een gezamenlijk, duurzaam en integraal IKC
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Gezonde bedrijfsvoering
 • Teamontwikkeling
 • Beleid

Procesmanagement

Wij kunnen je ondersteunen bij het beheersen van jouw organisatieprocessen, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Om ervoor te zorgen dat je veilig de toekomst tegemoet ‘vliegt’. Wij hebben ervaring met procesmanagement op o.a. de volgende gebieden:

 • Optimalisatie bedrijfsprocessen kinderopvang
 • Begeleiding van educatieve partners bij het formuleren en uitvoeren van hun visie op (I)KC-vorming
 • Opstellen (gezamenlijk) pedagogisch en didactisch beleid
 • Ontwikkeling van medewerkers en organisatie

Coaching

Onze coaching is erop gericht om individuele medewerkers of teams in positieve zin te veranderen. Op zoek te gaan naar waar men sterk in kan en wil worden. De coaching kan op de inhoud van taak of vak gericht zijn, maar kan ook gaan om hoe men in het werk staat of zich verhoudt ten opzichte van een ander. Coaching doen we vanuit onze eigen ervaringen. Voorbeelden van trajecten die we begeleid hebben zijn:

 • Team coaching op samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
 • Coaching van managers binnen samenwerkingsverbanden
 • Coaching van managers,  beleidsmedewerkers en overige staffunctionarissen binnen kinderopvang
 • Coaching van pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches conform de Wet Kinderopvang

Interim-management

Wij kunnen voor jouw organisatie tijdelijk een managementfunctie invullen. Bijvoorbeeld omdat je nog geen geschikte opvolger voor een vertrekkende manager kinderopvang / beleid en kwaliteit / klantbeheer hebt gevonden, of omdat de huidige manager voor kortere/langere tijd afwezig is. Ook als er een grote verandering in jullie organisatie plaatsvindt, waar je tijdelijk aanvullend management op in wil zetten, dan kunnen wij je ondersteunen. Soms kunnen wij je een klein zetje geven, waarna je zonder zijwieltjes weer zelf verder kunt.

Advies

Onze adviseurs zijn inhoudelijk deskundig op de terreinen kinderopvang en onderwijs, denk daarbij o.a. aan de volgende thema’s:

 • Personele formatie
 • Bedrijfsvoering
 • Wettelijke kaders kinderopvang
 • Duurzame inzetbaarheid personeel
 • IKC-ontwikkeling
 • Ve (voorschoolse educatie)
 • Doorgaande ontwikkellijnen
 • Naschoolse activiteiten

Bedrijfskundig advies

Wij geloven in dromen, denken, doen. Maar uiteindelijk moeten de kosten en baten wel in balans zijn. Wij denken daarin met je mee. Wij hebben ervaring met:

 • Strategisch productbeleid
 • Tariferen, doorrekening en jaarlijkse vaststelling kinderopvangtarief
 • Doorrekenen kindplanning
 • Doorrekenen personele formatie
 • Opstellen locatieplannen
 • Opstellen begrotingen